ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลอ้างอิง
dot
bulletกฎหมายอ้างอิงใน-ทัศนะฯ/ข่าวด่วนฯ
dot
ต้องการรับข่าวสารทาง E-mail โปรดกรอก Address

dot


หลักสูตรอบรม Update การภาษีอากรและบัญชี นับชั่วโมงได้ครบถ้วนสำหรับ TA/สำนักงานบัญชีตัวแทน พ่วงด้วยในส่วนของ CPA และผู้ทำบัญชีเก็บชั่วโมงบัญชีได้ 6 อื่นๆ 7 รวม 13 ชั่วโมง (รวมจรรยาบรรณ 1 ชั่วโมง)
ให้การอบรม/สัมมนาที่เข้มข้น และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่เพียงถือว่าได้ผ่านการอบรมแล้ว แต่ปฏิบัติจริงไม่เป็น "หลักสูตรดี อบรมเข้ม เน้นปฏิบัติได้ ต้องที่ PAT. Training & Business"
ประมวลรัษฎากร ฉบับอิเลคโทรนิค โดยกรมสรรพากร....เพื่อการอ้างอิงที่ถูกต้องครบถ้วน
เวปไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อการอ้างอิงเกี่ยวกับการบัญชีและงบการเงิน
เวปไซต์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เพื่อการอ้างอิงเกี่ยวกับการภาษีอากร
เวปไซต์ สภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อการอ้างอิงของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


ยกเว้นการเก็บ VAT ในค่าตอบแทนกรรมการ!!!! article

 แจ้งเพื่อทราบ....เป็นการด่วน!!!!

ท่านผู้ทรงคุณวุฒิและความสามารถทั้งหลาย ที่ได้รับเชิญจากบริษัทต่างๆ หรือได้รับการแต่งตั้งจากทางราชการ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการขององค์กรนั้นๆ ได้รับการปลดเปลื้องภาระทางภาษีมูลค่าเพิ่มกันแล้วครับ ไม่ต้องห่วงว่าเมื่อรายได้จากการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ในหลายๆ องค์กร (ยิ่งเก่งมากก็ยิ่งได้รับเชิญหรือได้รับการแต่งตั้งมากหลายองค์กร) เกิน  1,800,000 บาทเมื่อใดในปีภาษีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ทั้งนี้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 205) ลงวันที่ 9 มกราคม 2558 ที่ผ่านมาเร็วๆ นี้เอง ใจความว่า

 

"การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยราชการ" ไม่ถือว่าเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1 (10) () แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้เมื่อมิได้กำหนดวันที่ให้มีผลบังคับ จึงมีผลนับแต่เริ่มใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นต้นมา (1 มกราคม 2535)

 

ท่านใดที่ได้เคยเสียไปแล้ว และในส่วนที่ยังอยู่ในอายุความการขอคืน คงต้องพิจารณาดำเนินการขอคืนนะครับ

Webmaster
Webmaster Talk

รายงานกิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบแบบ ภ.ง.ด.50 article
ช้อปดีมีคืน article
แจ้งความคืบหน้า-สถานะการยื่นเก็บชั่วโมง CPD article
กฎหมายภาษีอากรล่าสุด-สำหรับ หสม. หรือคณะบุคคลฯ article
ภาระภาษีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์/รับเหมาก่อสร้าง article
ไม่แน่ใจว่าจะยื่น ภพ.36 กรณีใดบ้างค่ะ???
ฟ้าผ่า!!! เมื่อโดนภาษีเงินรางวัล/ชิงโชค-ย้อนหลัง article
ความตลกที่ขำไม่ออก ในวิชาชีพบัญชี เมื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารถูกนักบัญชี “อำ” article
เงินกู้ยืมกรรมการในงบการเงิน article
ภาษีซื้อค่าอาหารของกิจการรับจัดอบรมสัมมนา article
ภาษีซื้อที่เกิดจากการต่อเติมอาคารเช่า article
ภาระภาษีของการซื้อ/ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ทางอินเตอร์เน็ท article
ปัญหางบการเงินของ-หจก. article
ข้อมูลน้อยนิดคิดอะไรได้บ้าง? article
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรทางออกหนึ่งที่น่าสนใจในการบริหารส่วนกลาง articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.