ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลอ้างอิง
dot
bulletกฎหมายอ้างอิงใน-ทัศนะฯ/ข่าวด่วนฯ
dot
ต้องการรับข่าวสารทาง E-mail โปรดกรอก Address

dot


หลักสูตรอบรม Update การภาษีอากรและบัญชี นับชั่วโมงได้ครบถ้วนสำหรับ TA/สำนักงานบัญชีตัวแทน พ่วงด้วยในส่วนของ CPA และผู้ทำบัญชีเก็บชั่วโมงบัญชีได้ 6 อื่นๆ 7 รวม 13 ชั่วโมง (รวมจรรยาบรรณ 1 ชั่วโมง)
ให้การอบรม/สัมมนาที่เข้มข้น และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่เพียงถือว่าได้ผ่านการอบรมแล้ว แต่ปฏิบัติจริงไม่เป็น "หลักสูตรดี อบรมเข้ม เน้นปฏิบัติได้ ต้องที่ PAT. Training & Business"
ประมวลรัษฎากร ฉบับอิเลคโทรนิค โดยกรมสรรพากร....เพื่อการอ้างอิงที่ถูกต้องครบถ้วน
เวปไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อการอ้างอิงเกี่ยวกับการบัญชีและงบการเงิน
เวปไซต์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เพื่อการอ้างอิงเกี่ยวกับการภาษีอากร
เวปไซต์ สภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อการอ้างอิงของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


ไม่แน่ใจว่าจะยื่น ภพ.36 กรณีใดบ้างค่ะ??? article

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมเวปไซต์ทุกท่าน

วันนี้มีคำถาม/คำตอบที่น่าสนใจ มานำเสนอครับ:-

 

ชื่อ : khundao                       
หัวข้อ : จะยื่น ภพ.36 เมื่อใด
รายละเอียด :
                   ไม่แน่ใจว่าจะยื่น ภพ.36 กรณีใดบ้างค่ะ???

ตอบ

ต้องยื่นแบบ ภพ.36 ในกรณีดังต่อไปนี้ครับ

  1. จ่ายเงินค่าซื้อสินค้า/บริการ  ให้แก่ผู้ขายสินค้า/ให้บริการที่อยู่ในต่างประเทศ

ก)     ที่เข้ามาขายสินค้า/ให้บริการ-เป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(มาตรา 83/6(1))

ข)     นำบริการจากผู้ประกอบการในต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศ(มาตรา 83/6(2))

  1. มีเงินได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียน (เป็นผู้ขายทอดตลาด)(มาตรา 83/5)
  2. เมื่อได้รับโอนสินค้า/สิทธิในบริการ (ซื้อสินค้า/บริการ) จากองค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล(มาตรา 83/7)

 

ทั้งนี้กรณีที่ค่อนข้างจะใกล้ตัวและมีโอกาสได้ประสบกันโดยทั่วไป ก็จะเป็นกรณีที่ 1 ครับ

Webmaster – www.taxthai.com
บทความและข่าวสารภาษี

น้ำท่วม...น้ำท่วม...น้ำท่วม....มหาอุทกภัย (กับภาระทางภาษีอากร) article
ภาระภาษีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์/รับเหมาก่อสร้าง article
ฟ้าผ่า!!! เมื่อโดนภาษีเงินรางวัล/ชิงโชค-ย้อนหลัง article
ภาษีซื้อค่าอาหารของกิจการรับจัดอบรมสัมมนา article
ภาระภาษีของการซื้อ/ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ทางอินเตอร์เน็ท article
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรทางออกหนึ่งที่น่าสนใจในการบริหารส่วนกลาง article
ประเด็นเด็ดที่นายกฯสมัคร แพ้คดี คือ เจตนารมณ์ของกฎหมายที่มีระดับศักดิ์ต่างกันในการตีความหนึ่ง และหลักฐานทางภาษีอากรจากแบบนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายอีกประการหนึ่ง articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.