ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลอ้างอิง
dot
bulletกฎหมายอ้างอิงใน-ทัศนะฯ/ข่าวด่วนฯ
dot
ต้องการรับข่าวสารทาง E-mail โปรดกรอก Address

dot


หลักสูตรอบรม Update การภาษีอากรและบัญชี นับชั่วโมงได้ครบถ้วนสำหรับ TA/สำนักงานบัญชีตัวแทน พ่วงด้วยในส่วนของ CPA และผู้ทำบัญชีเก็บชั่วโมงบัญชีได้ 6 อื่นๆ 7 รวม 13 ชั่วโมง (รวมจรรยาบรรณ 1 ชั่วโมง)
ให้การอบรม/สัมมนาที่เข้มข้น และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่เพียงถือว่าได้ผ่านการอบรมแล้ว แต่ปฏิบัติจริงไม่เป็น "หลักสูตรดี อบรมเข้ม เน้นปฏิบัติได้ ต้องที่ PAT. Training & Business"
ประมวลรัษฎากร ฉบับอิเลคโทรนิค โดยกรมสรรพากร....เพื่อการอ้างอิงที่ถูกต้องครบถ้วน
เวปไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อการอ้างอิงเกี่ยวกับการบัญชีและงบการเงิน
เวปไซต์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เพื่อการอ้างอิงเกี่ยวกับการภาษีอากร
เวปไซต์ สภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อการอ้างอิงของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


บริการ-อบรม/สัมมนา

 

 
บริษัท  พีเอที. เทรนนิ่ง แอนด์ บิสซิเนส  จำกัด          
         PAT. TRAINING & BUSINESS Co., Ltd.          
 

                                                                                        !!!! ด่วนพิเศษ !!!! หลักสูตรปีใหม่ ราคาใหม่ ลดพิเศษ....สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด

โทร: 096-9244585, 081-7331051  *** Line ID: pat_training

E-mail addresspat.training@yahoo.com

 รหัสสถาบัน (สำหรับ TA) : 3-0027  รหัสสถาบัน (สำหรับ CPA/ผู้ทำบัญชี) : 06-082

 
             

 ตารางการอบรม / สัมมนา  (***ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม =>โปรดคลิ๊กที่ชื่อเรื่อง/หลักสูตร)   

           
No. เรื่อง/หลักสูตร รหัสหลักสูตร วัน/เวลา  ค่าอบรมสัมมนา 
วัน วันที่ เวลา

 *** ทางสถาบันฯ จะออกหนังสือรับรองให้ตามจำนวนชั่วโมงจริงที่ท่านได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเท่านั้น โปรดรักษาสิทธิ CPD ของท่านด้วยการลงชื่อเข้าอบรมให้ครบถ้วนทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายทุกวันที่อบรม ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกหนังสือรับรองให้ในกรณีที่ท่านลงชื่อไม่ครบ โดยลายมือชื่อที่ลงต้องเหมือนกัน เนื่องด้วยทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ จะมีการตรวจสอบลายมือชื่อก่อนอนุมัติการแจ้งนับชั่วโมงการอบรมของท่าน ***

   ตารางกำหนดการอบรม/สัมมนาช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2567    (กรณีเก็บชั่วโมงผู้ทำบัญชีโปรดระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นรหัสผู้ทำบัญชี)

1 การบัญชีและภาษีอากรเพื่อการประกอบกิจการอย่างถูกต้องครบถ้วนและขจัดประเด็นปัญหาทางบัญชีและภาษีอากร (วิทยากร: อ.นาวี)

 ***  สำรองที่นั่งและชำระค่าอบรม/สัมมนา !!!ด่วน รับจำนวนจำกัด!!!

อบรมที่ ==> โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ ถนนรัชดาฯ

 !!! พิเศษสำหรับลูกค้าเดิมได้รับสิทธิส่วนลดทันทีอีก 200 บาท คงเหลือ 2,100 บาท เท่านั้น !!! เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบสิทธิโปรดแจ้งหมายเลขอันดับที่เข้าอบรมรอบก่อนหน้าหรือรอบวันที่ที่เคยเข้าอบรม

 (TA ครบ 12 ช.ม.) (CPA/ผู้ทำบัญชี: บัญชี 6 อื่นๆ 7 รวม 13 มีจรรยาบรรณ 1 ช.ม.) (รหัสหลักสูตร 6604-06-082-002-02)

TU15 เสาร์/อาทิตย์ 22-23 มิ.ย. 67 08.30-17.00 น.

2,300

2 การบัญชีและภาษีอากรเพื่อการประกอบกิจการอย่างถูกต้องครบถ้วนและขจัดประเด็นปัญหาทางบัญชีและภาษีอากร (วิทยากร: อ.นาวี)

 ***  สำรองที่นั่งและชำระค่าอบรม/สัมมนา !!!ด่วน รับจำนวนจำกัด!!!

อบรมที่ ==> โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ ถนนรัชดาฯ

 !!! พิเศษสำหรับลูกค้าเดิมได้รับสิทธิส่วนลดทันทีอีก 200 บาท คงเหลือ 2,100 บาท เท่านั้น !!! เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบสิทธิโปรดแจ้งหมายเลขอันดับที่เข้าอบรมรอบก่อนหน้าหรือรอบวันที่ที่เคยเข้าอบรม

 (TA ครบ 12 ช.ม.) (CPA/ผู้ทำบัญชี: บัญชี 6 อื่นๆ 7 รวม 13 มีจรรยาบรรณ 1 ช.ม.) (รหัสหลักสูตร 6604-06-082-002-03)

TU15 เสาร์/อาทิตย์ 27-28 ก.ค. 67 08.30-17.00 น.

2,300


 ***  ค่าอบรม/สัมมนานี้  ได้รวมค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่าง 2 ครั้ง (ต่อวัน) ด้วยแล้ว  รับสมัครผู้เข้าอบรม/สัมมนาจำนวนจำกัด  และขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้ตามลำดับการจ่ายชำระเงิน

 **** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนกำหนดการอบรม/สัมมนาออกไปหรือยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนานั้น โดยคืนเงินค่าอบรม/สัมมนาให้แก่ท่านผู้ที่ได้ชำระแล้วเต็มจำนวน ซึ่งจะแจ้งการเลื่อนหรือการยกเลิกก่อนกำหนดวันอบรม/สัมมนาไม่น้อยกว่า 2 วัน

 =>ใบสมัครอบรม(word)          => ใบสมัครอบรม.pdf(pdf)

   

ติดต่อสำรองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรมได้ที่ โทร. 0-2276-4995-9

  

 บริการและข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

รับสอนพิเศษ/ติวสอบบรรจุ/ขอใบอนุญาต ระดับปริญญาตรี&โททางด้านการบัญชี/บริหารธุรกิจ/ภาษีCopyright © 2010 All Rights Reserved.