ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลอ้างอิง
dot
bulletกฎหมายอ้างอิงใน-ทัศนะฯ/ข่าวด่วนฯ
dot
ต้องการรับข่าวสารทาง E-mail โปรดกรอก Address

dot


หลักสูตรอบรม Update การภาษีอากรและบัญชี นับชั่วโมงได้ครบถ้วนสำหรับ TA/สำนักงานบัญชีตัวแทน พ่วงด้วยในส่วนของ CPA และผู้ทำบัญชีเก็บชั่วโมงบัญชีได้ 6 อื่นๆ 7 รวม 13 ชั่วโมง (รวมจรรยาบรรณ 1 ชั่วโมง)
ให้การอบรม/สัมมนาที่เข้มข้น และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่เพียงถือว่าได้ผ่านการอบรมแล้ว แต่ปฏิบัติจริงไม่เป็น "หลักสูตรดี อบรมเข้ม เน้นปฏิบัติได้ ต้องที่ PAT. Training & Business"
ประมวลรัษฎากร ฉบับอิเลคโทรนิค โดยกรมสรรพากร....เพื่อการอ้างอิงที่ถูกต้องครบถ้วน
เวปไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อการอ้างอิงเกี่ยวกับการบัญชีและงบการเงิน
เวปไซต์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เพื่อการอ้างอิงเกี่ยวกับการภาษีอากร
เวปไซต์ สภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อการอ้างอิงของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


รายงานกิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบแบบ ภ.ง.ด.50 article

 ก่อนวันที่ 25 มีนาคม 2565... นับแต่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา อาจมีบางท่านได้รับหนังสือแจ้งถึงความไม่สมบูรณ์ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ประจำปี 2563 เนื่องจากไม่ได้ยื่นแบบรายงานตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่งซึ่งต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างฯ ที่มีความสัมพันธ์กันฯ จะต้องเสียค่าปรับไม่เกินสองแสนบาท!!!!! (อะไรกัน?....ฉันไม่ได้ลืมนะ.....แต่ฉันว่าฉันไม่อยู่ในข่ายที่ต้องยื่นนะ....ไม่ใช่เหรอ?....ตายแล้ว ตายแล้ว ทำไงดี?)

มีหลายท่านที่ได้รับหนังสือแจ้งแล้วเกิดผลกระทบต่อหน้าที่การงานอย่างรุนแรง บางท่านลูกค้าโต้แย้งว่าสำนักงานบัญชีต้องรับผิดชอบค่าปรับนี้ บางท่านในฐานะลูกจ้างพนักงานเป็นเหตุให้นายจ้างบอกเลิกจ้างเนื่องจากทำให้นายจ้างเสียหายหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องจ่ายค่าปรับด้วยเงินส่วนตัวเสียเอง....ทุกข์ใจกันมาก มาบัดนี้ทุกข์นี้ได้รับการปลดเปลื้องและบรรเทาภาระให้แล้วตามประกาศกระทรวงการคลังที่อ้างถึงนี้ ดังนั้นคาดว่าทุกท่านที่ได้ปฏิบัติไว้โดยไม่สมบูรณ์สำหรับรอบบัญชีปี 2563 จะถือโอกาสทองนี้ดำเนินการให้ถูกต้องอย่าให้เกินระยะเวลาที่มีการขยายให้นะครับ
ประเด็นเตือนใจที่สำคัญ พบว่าปัญหาบางกรณีไม่ได้เกิดจากการได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์ Covid-19 อันนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลเรื่องการถือครองหุ้น หรือการจัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่ได้ แต่เกิดจากความไม่เข้าใจ (เข้าใจไปเอง) ในคุณสมบัติความเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 71 ทวิ เสียมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (2) พึงพิจารณากันให้ดีๆ หวังว่าจะไม่เกิดปัญหาเช่นนี้อีกกับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 ที่ต้องยื่นกันภายในเดือนพฤษภาคม 2565 นี้กันนะครับ เพราะไม่น่าจะมีการขยายระยะเวลาแบบเช่นนี้เกิดขึ้นให้กันอีก.....



Webmaster Talk

ช้อปดีมีคืน article
แจ้งความคืบหน้า-สถานะการยื่นเก็บชั่วโมง CPD article
ยกเว้นการเก็บ VAT ในค่าตอบแทนกรรมการ!!!! article
กฎหมายภาษีอากรล่าสุด-สำหรับ หสม. หรือคณะบุคคลฯ article
ภาระภาษีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์/รับเหมาก่อสร้าง article
ไม่แน่ใจว่าจะยื่น ภพ.36 กรณีใดบ้างค่ะ???
ฟ้าผ่า!!! เมื่อโดนภาษีเงินรางวัล/ชิงโชค-ย้อนหลัง article
ความตลกที่ขำไม่ออก ในวิชาชีพบัญชี เมื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารถูกนักบัญชี “อำ” article
เงินกู้ยืมกรรมการในงบการเงิน article
ภาษีซื้อค่าอาหารของกิจการรับจัดอบรมสัมมนา article
ภาษีซื้อที่เกิดจากการต่อเติมอาคารเช่า article
ภาระภาษีของการซื้อ/ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ทางอินเตอร์เน็ท article
ปัญหางบการเงินของ-หจก. article
ข้อมูลน้อยนิดคิดอะไรได้บ้าง? article
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรทางออกหนึ่งที่น่าสนใจในการบริหารส่วนกลาง article



Copyright © 2010 All Rights Reserved.