ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลอ้างอิง
dot
bulletกฎหมายอ้างอิงใน-ทัศนะฯ/ข่าวด่วนฯ
dot
ต้องการรับข่าวสารทาง E-mail โปรดกรอก Address

dot


หลักสูตรอบรม Update การภาษีอากรและบัญชี นับชั่วโมงได้ครบถ้วนสำหรับ TA/สำนักงานบัญชีตัวแทน พ่วงนับชั่วโมงในส่วนของผู้ทำบัญชีและ CPA ได้ด้วย
ให้การอบรม/สัมมนาที่เข้มข้น และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่เพียงถือว่าได้ผ่านการอบรมแล้ว แต่ปฏิบัติจริงไม่เป็น "หลักสูตรดี อบรมเข้ม เน้นปฏิบัติได้ ต้องที่ PAT. Training & Business"
ประมวลรัษฎากร ฉบับอิเลคโทรนิค โดยกรมสรรพากร....เพื่อการอ้างอิงที่ถูกต้องครบถ้วน
เวปไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อการอ้างอิงเกี่ยวกับการบัญชีและงบการเงิน
เวปไซต์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เพื่อการอ้างอิงเกี่ยวกับการภาษีอากร
เวปไซต์ สภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อการอ้างอิงของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


แจ้งข้อขัดข้องในการแจ้งการอบรมกับ PAT. Training ต่อสภาวิชาชีพบัญชีฯ article

 

เรียน ท่านผู้เข้ารับการอบรมกับ PAT. Training & Business

หากในช่วงนี้ท่านไม่อาจแจ้งการอบรมผ่านเวปไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ โดยมีข้อความแจ้งว่า “รอหน่วยงานยื่นรายชื่อ” ทั้งๆ ที่ได้มีการอบรมผ่านไปค่อนข้างนานแล้ว ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ว่าทางผู้จัดอบรมจะส่งรายชื่อล่าช้า

จึงใคร่ขอนำเรียนคำชี้แจงมายังลูกค้าทุกท่านเพื่อทราบและดำเนินการดังนี้ครับ

"ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ
ได้รับเอกสารแจ้งยื่นรายชื่อเรียบร้อยแล้วในตอนนี้มีรายชื่อที่รอยื่นเข้าระบบออนไลน์มีจำนวนค่อนข้างเยอะ
ทำให้สถานะของผู้เข้าอบรมที่ยื่นรายชื่อเข้าไปนั้น
แสดงเป็น
“รอหน่วยงานยื่นรายชื่อ”
หากมีลูกค้าสอบถามไปยังหน่วยงานในหลักสูตรดังกล่าวให้แจ้งกับลูกค้าว่ายื่นรอไว้ไม่ต้องลบออก
สภาฯจะดำเนินการยื่นเข้าสู่ระบบให้ในลำดับต่อไป"
Webmaster Talk

ยกเว้นการเก็บ VAT ในค่าตอบแทนกรรมการ!!!! article
กฎหมายภาษีอากรล่าสุด-สำหรับ หสม. หรือคณะบุคคลฯ article
ภาระภาษีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์/รับเหมาก่อสร้าง article
ไม่แน่ใจว่าจะยื่น ภพ.36 กรณีใดบ้างค่ะ???
ฟ้าผ่า!!! เมื่อโดนภาษีเงินรางวัล/ชิงโชค-ย้อนหลัง article
ความตลกที่ขำไม่ออก ในวิชาชีพบัญชี เมื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารถูกนักบัญชี “อำ” article
เงินกู้ยืมกรรมการในงบการเงิน article
ภาษีซื้อค่าอาหารของกิจการรับจัดอบรมสัมมนา article
ภาษีซื้อที่เกิดจากการต่อเติมอาคารเช่า article
ภาระภาษีของการซื้อ/ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ทางอินเตอร์เน็ท article
ปัญหางบการเงินของ-หจก. article
ข้อมูลน้อยนิดคิดอะไรได้บ้าง? article
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรทางออกหนึ่งที่น่าสนใจในการบริหารส่วนกลาง articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.